Hoppa till innehåll

Myskoxcentrum

Partner

Myskoxcentrum

Lundhags x Muskoxcentrum

Myskoxcentrum i Härjedalen är en ideell förening som verkar för bevarandet av den svenska myskoxstammen.

Myskoxen dog ut i Sverige för 4000 år sedan på grund av jakt, men återvände sedan till Härjedalen från den norska återintroducerade flocken 1971. Under 80- & 90-talet var det ett högt tryck på den vilda flocken med störningar på fjället, vilket gjorde att de började att minska snabbt. Från ett 30-tal myskoxar i mitten av 80-talet till endast ett fåtal i slutet av 90-talet.

Myskoxcentrum öppnade 2010 med syfte att avlasta den vilda stammen, sprida kunskap, bedriva avel och forskning. Genom att ta med besökare till hägnet där det erbjuds guidade turer för små grupper på djurens villkor ges lugn och ro på fjället så att flocken kan växa i sin egen takt utan stress och störningar.

Eftersom myskoxen idag inte räknas som ett svenskt djur får den inte det stöd den skulle behöva. Idag lever 12 vilda myskoxar i Härjedalsfjällen, och har med hjälp av Myskoxcentrum ökat från 5 stycken år 2013 till dagens 12.

Läs mer på: myskoxcentrum.se